เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร