เนื้อหาหลัก

จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร

 

pdf