เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

 

pdf