เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร 

 

pdf