เนื้อหาหลัก

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับถนนตรวจการณ์รอบพื้นที่ สส.ทหาร

 

pdf