เนื้อหาหลัก

จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.กงไกรลาศ ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน