เนื้อหาหลัก

จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม สน.ทท.ท่าม่วง ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน