เนื้อหาหลัก

จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.ตะพานหิน ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐