เนื้อหาหลัก

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐