จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลง 20ธ.ค.60)

 

pdf