พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 2148

พัน.ส.ฯ นำชุดการติดต่อสื่อสารสนับสนุนการฝึก CG-18 ดำเนินการติดตั้งระบบการสื่อสาร ด้วยวิทยุเชื่อมโยง ณ บ้านจันเขลม จันทบุรี