เนื้อหาหลัก

๑๗ ม.ค.๖๑ พล.ต. ณัฏพัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.ฯ เป็นประธานเข้าร่วมการหารือ พร้อมกับ พ.อ. ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.ฯ
จนท.ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. และผู้แทน นปอ. เรื่องการสนับสนุนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. เพื่อการฝึกภาคสนาม
งานป้องกันภัยทางอากาศ