เนื้อหาหลัก

๑๖ ม.ค.๖๑ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมกำลังพลสวนสนามและข้าราชการร่วมพิธีฯ ซักซ้อม
พิธีการสวนสนามสาบานธง ตามลำดับพิธีจริง โดยมี พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร พร้อม หน.นขต.สส.ทหาร ให้การตอนรับ
ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ