เนื้อหาหลัก

๑๕ ม.ค.๖๑ พัน.ส.ฯ ดำเนินการทำรั้วกั้น บริเวณด้านหลังอาคาร ร้อย.ปถท.ฯ และ สนง.สนามฟุตบอล พัน.ส.ฯ เพื่อบดบังทัศนียภาพ การกระทำหรืออื่นๆ
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งบริเวณดังกล่าว เป็นที่พักผ่อนของพลทหาร ตามคำสั่ง ผบ.ชา