เนื้อหาหลัก

๑๔ ม.ค.๖๑ พัน.ส.ฯ จัดกำลังพลทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ถนนตรวจการณ์ (bike lane) บริเวณโดยรอบ สส.ทหาร ตามคำสั่ง ผบ.ชา