เนื้อหาหลัก

๑๒ ม.ค.๖๑  พ.อ. ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผอ.กฝอ.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดนิทรรศการของ สส.ทหาร ในหัวข้อเรื่อง
“พระอัจฉริยภาพทางการสื่อสาร” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑