เนื้อหาหลัก

๑๒ ม.ค.๖๑  พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร เป็นผู้แทน จก.สส.ทหาร มอบของขวัญวันเด็กให้กับ หน.นขต สส.ทหาร
เพื่อนำไปมอบให้ บุตรธิดา ของข้าราชการ สส.ทหาร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร