เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ ผอ.ศทท.ฯ ประธานอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการ เชิญคณะกรรมการประชุมและเข้าตรวจร้านค้าสวัสดิการบริเวณ หลังสถานีบริการ
ปั้มน้ำมัน ปตท. และร้านค้าตลาดรวมหลังช่องทาง ๔