เนื้อหาหลัก

กทค.ศทท.ฯ ขอนำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.4 โดยการนำของ หน.ปทท.4 เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๑  ดังนี้
1. เข้าพื้นที่ นกส.4 นทพ.ฯ จว.ชุมพร เข้าพบ พ.ท.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล ผบ.นกส.4 ฯ นำเสนอข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร/รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง / ชุดซ่อม ปทท.4 สย.ค่ายเขตฯ แก้ไขระบบ intranet และติดตั้ง เลขหมายโทรฯ เพิ่มเติม / ติดตามงาน สนับสนุน นกส.4ฯ (สั่งการ ผอ.กทค.ฯ เรื่องงานอื่นๆ ที่ สส.ทหาร สามารถให้การสนับสนุนหน่วยข้างเคียงได้) ในการขอรับการสนับสนุน ติดตั้งสายอากาศ Dipole 8 Stacks (ชุดซ่อมฯ สนับสนุนได้เรียบร้อย)
2. เข้าพื้นที่ บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบ น.อ.
อนิรุทธ์ รัฐพร ผบ.บน.5(ตท.29) นำเสนอ ข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร/รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง