เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61 พ.อ.อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ นำแถวกำลังพลสวนสนามและข้าราชการร่วมพิธีฯ ซักซ้อม พิธีการสวนสนามสาบานธงตามลำดับพิธีจริง ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ