เนื้อหาหลัก

๑๑ ม.ค.๖๑ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการจัดชุดลาดตระเวน,จัดแสดงรถเครื่องมือสื่อสาร,ติดตั้งวิทยุสื่อสารให้กับกองอำนวยการฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บก.ทท.