เนื้อหาหลัก

๑๑ ม.ค.๖๑ ศทท.ฯ สนับสนุนเครื่องเสียงซักซ้อมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) จำนวน ๖ จุด สำหรับชุดใหญ่ที่กองอำนวยการฯสามารถใช้งานครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วบริเวณการจัดงานพร้อมรับการตรวจจาก รอง เสธ.ทหาร