เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 จนท.กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการแก้ไข Link Fiber Optic(FO.SM. 2 core ชนิด สนาม พัน.ส.ฯ) ที่ติดตั้งจาก ห้องประชุม2 บก.สส.ทหาร - ห้อง กวก.ฯ ใช้งานระบบ Web Conference ได้ปกติ เมื่อ 101710 ม.ค.61
- สาเหตุ เกิดจาก Connector SC ชำรุดจากการใช้งาน
- แก้ไขโดยการเชื่อมตัดต่อสาย Connector SC ใหม่