เนื้อหาหลัก

๘ ม.ค.๖๐ พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย
ครบรอบ ๕๖ ปี โดยมี พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ