เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร เป็นผู้แทน จก.สส.ทหาร ส่งกำลังพล สส.ทหาร จำนวน 15 นาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อเดินทางไปอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสาร ระหว่างวันที่ 10-13 ม.ค.61 ณ ประเทศสิงคโปร์