เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 09 ม.ค.61 ผบ.พัน.ปสอ.ฯ และ รอง ผบ.พัน.ปสอ.ฯ พร้อม คณะนายทหารและข้าราชการ พัน.ปสอ.ฯ ได้ให้การตอนรับ คณะทำงาน ติดตามด้านสวัสดิการ บก.ทท. เข้าตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย ณ อาคารโรงเลี้ยง พัน.ปสอ.ฯ ครับ