เนื้อหาหลัก

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ม.ค.๖๑ พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ หน.นขต.ฯ และกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ณ อาคาร ๗ บก.ทท.