เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 09 ม.ค. 61 พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร โดย พ.อ.อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ นำแถวกำลังพลสวนสนามและข้าราชการร่วมพิธีฯ ซักซ้อมพิธีการสวนสนามสาบานธงตามลำดับพิธีจริง ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ