เนื้อหาหลัก

เมื่อ 09 ม.ค.61 ศทท.ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่บ้านรับรอง สส.ทหาร
- ตราอักษร Amena
- ขนาด 24,000 btu
สามารถใช้งานได้ปกติ