เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 พล.ต.ศิริพงษ์ พุ่มพวง ผอ.สผอ.สส.ทหาร ให้การตอนรับ คณะทำงาน ติดตามด้านสวัสดิการ บก.ทท. เข้าตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย ณ โรงเลี้ยง พัน.ส.ฯ และ พัน.ปสอ.ฯ