เนื้อหาหลัก

๘ ม.ค.๖๐ พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ได้จัดพิธีทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ครบรอบ ๕๖ ปี พร้อมด้วยข้าราชการ พัน.ส.ฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้