เนื้อหาหลัก

๖ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินทาสีตีเส้นแนวถนนสำหรับหยุดรถ บริเวณประตูทางเข้า-ออกด้านหลัง นทพ. ตามสั่งการของ ผบ.พัน.ปสอ.ฯ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปิดประตูใช้งาน
ดังนั้น พัน.ปสอ.ฯ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพล และครอบครัว ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางบริเวณประตูด้านหลัง นทพ. เวลาที่ประตู นทพ.เปิดใช้งาน และมี จนท.สห.ของ นทพ.พร้อมพลทหาร
คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรอยู่ และเมื่อ จนท.สห. ได้ให้สัญญานมือบอกให้เราหยุดรถ ขอให้เราจอดหยุดรถหลังบริเวณเส้นสีขาว เพื่อรถที่จะเลี้ยวลงมาจากด้าน นทพ. จะได้ตีวงเลี้ยวเพียงพอ ทำให้ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้