เนื้อหาหลัก

๖ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ​ ได้จัดกำลังพลทำความสะอาดและรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนหย่อม ในพื้นที่รับผิดชอบถนนตรวจการณ์ (Bike lane) บริเวณโดยรอบพื้นที่ สส.ทหาร ตามสั่งการของ ผบ.ชา