เนื้อหาหลัก

๑๙ ธ.ค.๖๐ ผบ.ร้อย.บก.พัน.ส.ฯ เป็นประธาน ในพิธีการปิดหลักสูตร New Driver (การขับรถ ๖ ล้อ)
โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท SCG ดิวิล็อปเม้นท์จำกัด เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น ณ ห้องกิติภูมิ ๑ พัน.ส.ฯ