เนื้อหาหลัก

๒๕ ธ.ค.๖๐ พ.ท. ธิติโชต พรมโสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและจัดกิจกรรมตามแผนงานป้องกัน และเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย
พลทหารกองประจำการ ของ สส.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ โรงประกอบเลี้ยง สส.ทหาร