เนื้อหาหลัก

๒๕ ธ.ค.๖๐ สส.ทหาร จัดทหารกองประจำการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหาร บก.ทท. จำนวน ๕๐ นาย ประกอบด้วย พัน.ส.ฯ ๓๐ นาย, พัน.ปสอ.ฯ ๑๐ นาย และ กบก.ฯ ๑๐ นาย