เนื้อหาหลัก

๒๕ ธ.ค.๖๐ พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนู ผบ.พัน.ปสอ.ฯ ได้กรุณาเป็นผู้แทน ท่าน จก.สส.ทหาร พร้อมทั้ง หน.นขต.พัน.ปสอ.ฯ และข้าราชการ
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ สมพร สนธิ์เจริญ บิดาของ ร.อ. ศิริพงษ์ สนธิ์เจริญ ณ วัดโพธิราษฏร์ อ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง