เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 02 ม.ค.60 พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตามแผนระวังป้องกันที่ตั้ง สส.ทหาร ครับ