เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้จัดชุด รวป.ที่ตั้ง สส.ทหาร ในห้วงวันหยุดปีใหม่ 2561 ณ อาคาร บก.พัน.ปสอ.สส.ทหาร