เนื้อหาหลัก

    ๑ พ.ย.๖๐ พัน.ส.บก.ทท.ทหาร ดำเนินการรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ มทบ.๒๕ จว.สุรินทร์