เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 กบก.ฯ จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล พลทหารเสนารักษ์ และพลขับรถพยาบาล ตรวจสภาพรถพยาบาล และเตรียมเวชภัณฑ์ เพื่อพร้อมใช้ในห้วงวันหยุดตามแผนป้องกันที่ตั้ง สส.ทหาร