เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 61 ผบ.พัน.ส.ฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกข้าราชการร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และได้นำ กำลังพลสวนสนามและข้าราชการเข้าร่วมพิธีฯ ซักซ้อม พิธีการสวนสนามสาบานธงตามลำดับพิธีจริง ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ