เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 61 กรมการสื่อสารทหาร ได้นำข้าราชการ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยกิจกรรมจัดขึน ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร