เนื้อหาหลัก

เมื่อ 03 ม.ค.61 ศทท.สส.ทหาร สนับสนุนเครื่องเสียงงานออกกำลังกาย ณ ลาน บก.ทท. และ ลาน บก.สส.ทหาร จนท. ปฏิบัติงาน 7 นาย