เนื้อหาหลัก

เมื่อ 3 ม.ค.61 พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ณ บริเวณจุดตรวจช่องทาง 4 ให้เรียบร้อย