เนื้อหาหลัก

เมื่อ 3 ม.ค.61 นายทหารเวร กรมการสื่อสารทหาร ได้คืนรถโตโยต้าวีโก้ ที่ พัน.ปสอ.ฯ ได้นำไปสนับสนุนในภารกิจตรวจการณ์บริเวณพื้นที่ สส.ทหาร ของ น.เวร กรมการสื่อสารทหาร