เนื้อหาหลัก

29 ธ.ค.60  พัน.ส.สส.ทหาร เตรียมความพร้อม ชุดเคลื่อนที่เร็วและรถประชาสัมพันธ์ ในห่วงวันหยุดปีใหม่ตามแผน ระวังป้องกันที่ตั้ง สส.ทหาร