เนื้อหาหลัก

29 ธ.ค. 60 เวลา1330 กกพ.ฯ จัดประชุม นายทหารเวร เตรียมความพร้อม ตามมาตรการ รปภ. ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม 2