เนื้อหาหลัก

29 ม.ค.60  พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดตั้ง บก.ฉก.รวป.สส.ทหาร ณ ห้องประชุม พัน.ปสอ.ฯ และเตรียมยานพาหนะ ตามแผน รวป.ที่ตั้ง สส.ทหาร(สก.59) ในห้วงวันหยุดปีใหม่