เนื้อหาหลัก

29 ธ.ค.60 ปทท.๔ กทค.ศทท.ฯ (ชุดซ่อม สย.ค่ายเสนาฯ/สน.ทท.ค่ายเสนาณรงค์) เข้าพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4 จว.ปัตตานี แก้ไขข้อขัดข้องระบบโทรคมนาคมทหาร, นำเสนอระบบโทรคมนาคมทหาร, สอบถามความพึงพอใจการให้บริการฯและ ความต้องการระบบสื่อสารอื่นๆ